Polityka w sprawie Cookies

Witryna Porcelana Śląska, na której znajduje się link do niniejszej Polityki w sprawie Cookies (?Witryna?), zarządzana jest przez Porcelana Śląska S.C. (?Porcelana Śląska?, ?my?, ?nas", ?nasz?).

W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików cookie oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania plików cookie i/lub podobnych technologii w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować naszej Witryny. Z tego względu wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookie podczas korzystania przez Państwa z Witryny. Jednakże mogą Państwo uniknąć niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.

Niniejsza Polityka ws. Cookies składa się z następujących części:

  1. Czym są pliki cookie?
  2. Własne i zewnętrzne pliki cookie
  3. Tymczasowe i trwałe pliki cookie
  4. Pliki cookie w Witrynie Porcelana Śląska
  5. Przejrzystość stosowania plików cookie

 1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Dzięki nim możliwe jest na przykład określenie, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już kiedyś odwiedził daną witrynę. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

 2. Własne i zewnętrzne pliki cookie

Za pośrednictwem Witryny możemy umieszczać w Państwa urządzeniu pliki cookie. Pliki cookie umieszczane przez nas zwane są własnymi plikami cookie (first party cookies). Umieszczanie plików cookie w Państwa urządzeniu umożliwiamy również podmiotom   zewnętrznym (third party Cookiem), w tym przypadku jednak nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki ani nie zachowujemy dostępu do tych danych. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności.

 3. Tymczasowe i trwałe pliki cookie

Nasza Witryna może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszej Witryny.

 4. Pliki cookie i inne technologie w Witrynie Porcelana Śląska

Nasza Witryna może wysyłać do Państwa pliki cookie i podobne technologie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach. Ogólnie rzecz biorąc, cele te obejmują:

  • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Witryny na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek;
  • uproszczenie korzystania z Witryny;
  • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Witryny

 

 4.1. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem tutaj.

Nazwa pliku Cookie

Okres aktywności

_utmc

sesja

_utmv

0 minut

_utmb

30 minut

_utma

dwa lata

_utmz

sześć miesięcy

 

5. Przejrzystość stosowania przez nas plików cookie

Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować naszej Witryny Porcelana Śląska bez własnych plików cookie ani innych technologii, które opisaliśmy powyżej.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo umieszczania na Państwa urządzeniu plików cookie przez osoby trzecie, wiele z tych osób oferuje możliwość rezygnacji z takich plików. Zwracamy jednak uwagę, że nie mamy wpływu na rezygnację za pośrednictwem osób trzecich.

Dodatkowo, niektóre przeglądarki pozwalają Państwu na dokonanie wyboru sposobu odpowiedzi przeglądarki na zapytania kierowane przez osoby trzecie w sprawie przesłania pliku cookie na Państwa urządzenie. Aby ograniczyć przesyłanie plików cookie przez Państwa przeglądarkę, prosimy wejść na następujące strony w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat sposobu uniknięcia umieszczenia plików cookie na Państwa urządzeniu (w zależności do używanej przez Państwa przeglądarki): Firefox; Internet Explorer;Google Chrome; Bing; i Safari.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do całości lub części niniejszej Polityki ws. Cookies. Wszelkie zmiany do naszej Polityki ws. Cookies będą wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym, po zamieszczeniu zmienionej polityki w Witrynie. Niniejsza Polityka była ostatnio aktualizowana 8 sierpnia 2013 r. i jest aktualna wg. stanu na tę datę. Jeżeli po zmianie niniejszej Polityki ws. Cookies będą Państwo nadal korzystali z Witryny, przyjmuje się, że wyrazili Państwo zgodę na wszystkie takie zmiany. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej Polityki ws. Cookies w wersji po wprowadzeniu zmian do całości lub części ich brzmienia, są Państwo zobowiązani zaprzestać korzystania z Witryny.