Projekt "Adaptacja budynku szlamowni..."

Miło nam poinformować, że w dniu 21 września 2015 r. podpisaliśmy umowę dofinansowania dla projektu: ?Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia ? rozbudowa PPT Porcelana Śląska Park w Katowicach?.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu VI - Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 - Rewitalizacja - duże miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 971 933.34 PLN
Dofinansowanie: 2 545 307.32 PLN

Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik
Infografika

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Projekt pn.: ?Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia ? rozbudowa PPT Porcelana Śląska Park w Katowicach?
 Beneficjent: Fundaja Giesche
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl