Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach...

Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego „Porcelana Śląska Park” w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu – etap I

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA X.: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Celem przedsięwzięcia jest zrewitalizowanie obszaru zdegradowanego należącego do terenów byłej fabryki porcelany śląskiej poprzez zwiększoną aktywizację społeczno-gospodarczą ludności zamieszkującej rewitalizowaną dzielnice Katowice – Zawodzie. W konsekwencji powstanie nowa przestrzeń o zmienionej funkcji czyli coworking.
Okres realizacji projektu: kwiecień 2019 – styczeń 2020

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Lidera:
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
Tel. +48 537 011 911
e-mail: biuro@fabryka-porcelany.pl