Fabryka Porcelany

Wynajmij powierzchnię

w Fabryce Porcelany

Zorganizuj event

w Fabryce Porcelany

o fabryce

Fabryka Porcelany to zabytkowy kompleks, którego zabudowania pochodzą z XIX i XX wieku. Znajdują się w nim cenne obiekty architektury poprzemysłowej, m.in. budynki starej piecowni, malarni czy wzorcowni służących przez blisko 100 lat do produkcji porcelany, a także charakterystyczne dla górnośląskiego krajobrazu – wieża wodna i komin. Autentyzm zabudowy podkreśla szereg artefaktów postindustrialnych rozdysponowanych w jej wnętrzach. Budynki tworzą dodatkowo ciekawy układ z wewnętrznymi przestrzeniami – dziedzińcami. Począwszy od 2012 r. Fabryka Porcelany podlega rewitalizacji, zmieniając funkcje z przemysłowej na biurowe, handlowe i rozrywkowe, nadal jednak zdobi i wypala się tutaj porcelanę. W 2017 roku Fabryka Porcelany została wpisana na Szlak Zabytków Techniki, to kolejny krok w zachowaniu atrakcyjnego dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego i Katowic.

Fabryka Porcelany to miejsce spotkań i licznych wydarzeń kulturalnych. Odbywają się tu koncerty, spektakle i widowiska teatralne, festiwale i targi branżowe. Miejsce to funkcjonuje jako atrakcyjna przestrzeń dla eventów, pokazów mody, wystaw, plenerów fotograficznych czy konferencji. Jej przestrzeń wykorzystywana jest do rejestracji programów telewizyjnych i filmów. To tutaj przestrzeń pozwala na organizowanie lekcji edukacyjnych, wykładów plenerowych, tak, by na żywej tkance uczniowie, studenci i młodzi adepci kierunków artystycznych i technicznych mieli miejsce realizacji warsztatów praktycznych.

Fabryka Porcelany stale współpracuje przy organizacji ogólnopolskich imprez cyklicznych, takich jak Noc Muzeów i Święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada. Samodzielnie realizuje projekt KTW Fashion Week – będący największym wydarzeniem modowym w Polsce. W okresie letnim na stałe w przestrzeń wkomponowały się Targi Nocne, kino letnie, koncerty na dziedzińcu oraz scena klubowa P23.

Prezentowany obiekt jest ponadto najbardziej multifunkcyjnym miejscem w regionie, gdyż swoje siedziby mają tutaj głównie firmy branż kreatywnych i IT. Na jej terenie znajdują butiki projektantów mody i wyposażeniem wnętrz, restauracje, klub muzyczny, klub fitness, kliniki medyczne oraz strefa kreatywności dla dzieci „Bajka Pana Kleksa”. Bogata oferta turystyczno-kulturalno-usługowa ściąga w to miejsce gości z całego kraju.

Zarządcą Fabryki Porcelany jest Fundacja Giesche obchodząca w tym roku jubileusz 11-lecia istnienia.

Rezerwacja zwiedzania Fabryki:
mail: biuro@fabryka-porcelany.pl
tel: +48 537 011 911

Fabryka Porcelany (Porcelain Factory) is a complex of buildings created in Katowice at the end of the 19th century by the Giesche concern, where porcelain was produced until the end of the 20th century and is now decorated and fired. Since 2012, the complex has been undergoing revitalisation and changing its function from industrial to office, retail and entertainment. Companies from the creative and IT industries are mainly based here, and there are also fashion and interior design shops, restaurants, a music club, a fitness club, medical clinics and coworking space, among others.

In 2017 Fabryka Porcelany was listed on the Szlak Zabytków Techniki (Industrial Monuments Route). Its space is used for recording TV programmes and organising many concerts and events, including KTW Fashion Week, the largest fashion event in Poland. Fabryka Porcelany is managed by the Giesche Foundation.

Reservation fo visiting:
mail: biuro@fabryka-porcelany.pl
tel: +48 537 011 911

Fabryka Porcelany (Porzellanfabrik) ist ein Gebäudekomplex, der in Kattowitz Ende des 19. Jahrhunderts von Giesche-Konzern gebaut wurde. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde hier Porzellan hergestellt, heute wird es hier gebrannt und dekoriert. Seit 2012 wird der Gebäudekomplex revitalisiert und geht allmählich von der Industriefunktion zur Büro-, Handels- und Unterhaltungsfunktion über. Ihren Sitz haben hier nun vor allem kreative IT-Branchen, darüber hinaus sind hier Mode- und Inneneinrichtungsgeschäfte sowie Restaurants, Musikclub, Fitnessclub, Arztpraxen und Coworking-Raum zu finden.

2017 wurde Fabryka Porcelany (Porzellanfabrik) auf die Liste von Szlak Zabytków Techniki (Straße technischer Kulturdenkmäler) eingetragen. Hier werden Fernsehprogramme aufgezeichnet und viele Konzerte und Events, u. a. KTW Fashion Week, das größte Modeereignis in Polen, veranstaltet. Fabryka Porcelany (Porzellanfabrik) wird von Giesche-Stiftung verwaltet.

Reservierung für Besuchung
mail: biuro@fabryka-porcelany.pl
tel: +48 537 011 911

Фарфорова фабрика – це комплекс будівель, створених в Катовіце наприкінці XIX століття концерном Giesche, де фарфор вироблявся до кінця 20 -го століття, а тепер його прикрашають та обпалюють.  З 2012 року комплекс перебуває на стадії оновлення та змінює свої функції з промислового призначення на офісний, комерційний та розважальний.  Компанії з креативної та ІТ -індустрії мають тут свої штаб -квартири, а також, серед інших,  магазини моди та інтер’єру, ресторани, музичний клуб, фітнес -клуб, медичні клініки, коворкінг.

У 2017 році Фарфорова фабрика потрапила на Маршрут промислових пам’яток.  Його простір використовується для запису телевізійних програм та організації багатьох концертів та заходів, таких як Тиждень моди KTW, найбільша подія моди в Польщі.  Менеджером Фарфорової фабрики є Фонд Гіше.

бронювання:
mail: biuro@fabryka-porcelany.pl 
tel: +48 537 011 911

Fabryka Porcelany (Fabrika Porcelánu) je soubor budov vystavěných v Katowicích ke konci XIX. století koncernem Giesche, kde do konce XX. století byl vyráběn porcelán, a nyní se jej zdobí a vypaluje. Od roku 2012 komplex podléhá revitalizaci a mění se jeho funkce z průmyslové na kancelářskou, obchodní a zábavnou. Své sídlo mají zde hlavně firmy z kreativních odvětví a IT, v tomto areálu se nachází také mimo jiné obchody s módou zařízením interiérů, restaurace, hudební klub, fitness klub, zdravotní kliniky a prostor coworkingový.

V roku 2017 Fabryka Porcelany byla zapsána do seznamu Cest technických památek. Její prostory se využívají pro záznamy TV pořadů, jakož i organizaci četných koncertů a eventů, mimo jiné KTW Fashion Week, největší módní událost v Polsku. Správcem objektu Fabryka Porcelany je Nadace Giesche.

Rezervace:
mail: biuro@fabryka-porcelany.pl 
tel: +48 537 011 911

nasze usługi

fabryka w liczbach

m2 powierzchni

wynajmujących

odwiedzających rocznie

lat funkcjonowania

zespół fabryki

Rafał Wyszyński
Prezes
Aleksandra Kandzia-Ulrych
Wiceprezes
Mariusz Lachowicz
Członek Zarządu
Zenon Nowak
Doradca Zarządu
Katarzyna Beberok-Sitko
Dyrektor ds. marketingu
Renata Lipska
Główna Księgowa
Barbara Musik
Koordynator ds. projektów
Żaneta Mosielska
Koordynator back office

kontakt

ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

biuro@fabryka-porcelany.pl

+48 537 011 911

Fabryka Porcelany