Fundacja Giesche

O Fundacji

 

Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji Giesche – Rafał Wyszyński
Wiceprezes Fundacji Giesche – Aleksandra Kandzia-Ulrych

Kontakt z Zarządem:
Mail: biuro@fabryka-porcelany.pl
Telefon: +48 537 011 911

FUNDACJA GIESCHE z siedzibą przy ulicy Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000429254, NIP: 954 273 85 92.