Akcja "Milion uczynków dla zdrowia"

Termin realizacji: 2 grudzień 2013 do 11 sierpień 2014

„Milion uczynków dla zdrowia” jest kompleksowym działaniem, które ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.  To  również  podjęcie  walki  ze szkodliwymi stereotypami,  które sprawiają,  że  nie zawsze reagujemy w sytuacji zagrożenia życia. Nigdy nie wiemy, kiedy nasza umiejętność udzielenia pomocy zostanie wystawiona na próbę. Nie należy zatem biernie czekać, ale sięgnąć po  wiedzę  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Naszym celem jest uświadomienie Polakom, że procedury, które mogły jakiś czas temu wydawać się niejasne czy skomplikowane, tak właściwie sprowadzają się  do jednego – chęci pomocy  i braku  wahania  w działaniu. I nie chodzi tylko o nagłe sytuacje wymagające zastosowania procedur przedmedycznych, ale również o codzienne nastawienie do nas i naszego zdrowia.

Aby harmonijnie połączyć te dwa cele, planujemy kilka zróżnicowanych typów działań podczas rocznego okresu trwania akcji od grudnia 2013 do końca przyszłego roku:

comiesięczna, całodzienna akcja happeningowa przeprowadzona w miejscu o dużym przepływie osób jak dworzec kolejowy czy centrum handlowe – pokazy pierwszej pomocy połączone z promocją idei projektu.

Opracowywanie tematu miesiąca, związanego przede wszystkim z profilaktyką chorób serca i układu krążenia oraz pierwszą pomocą. Przygotowywanie bieżących materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych we współpracy z ekspertami z danej dziedziny.

Czynne   moderowanie   strony    internetowej    www.uczynkidlazdrowia.porcelanaslaska.pl oraz fanpage?u na Facebooku, włączanie   użytkowników   w  tworzenie  listy  dobrych  uczynków  dla  zdrowia, której  celem  będzie osiągnięcie  tytułowego  miliona z nazwy akcji.

 

Happening inauguracyjny miał miejsce 2 grudnia na dworcu PKP w Katowicach i spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony podróżnych i przechodniów, utwierdzając nas w przekonaniu, że Polacy są chętni do nauki zasad pierwszej pomocy. Naszą rola jest wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i organizować kolejne akcje informacyjne dla jak największej liczby odbiorców. Kolejne akcje do tej pory odbyły się w styczniu w CH 3 Stawy w Katowicach oraz 14 lutego na dworcu PKP w Bielsku-Białej.

Drugim filarem, na którym opiera się akcja jest tematyka chorób serca i układu krążenia. Dzięki patronatowi merytorycznemu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, w czasie akcji poruszane są zagadnienia dotyczące profilaktyki i leczenia tychże chorób. Dodatkowo, wykwalifikowana pielęgniarka kardiologiczna w czasie akcji happeningowych dokonuje bezpłatnych pomiarów ciśnienia, poziomu cukru czy cholesterolu we krwi.