Koncert muzyki dawnej "Baroque Factory"

Termin realizacji: 4 czerwca 2016

4 czerwca Fabryka Porcelany stała się przestrzenią dźwięku i światła. Odbył się tam jedyny w swoim rodzaju koncert zespołu muzyki wokalnej Contento Core pod dyr. Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej.
Zaprezentował on muzykę sakralną XVII i XVIII wieku niemieckiej szkoły kompozytorskiej, której przedstawiciele z pieczołowitością wdrażali barokowe „ut oratio sit domina harmoniae” – prymat słowa nad muzyką.

Program:

Johann Hermann Schein (1586-1630) – Wende dich Herr z „Fontana d’Israel”
Johann Hermann Schein (1586-1630) – Die mit treanen z „Fontana d’Israel”
Heinrich Schutz (1585-1672) – Deutsches Magnificat SWV 494
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Jesu meine Freunde BWV 227

Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Artysta w obiektywie”.Wystawa realizowana została przez uczestników warsztatów profesjonalnej fotografii estradowej, którzy podczas koncertów projektu Baroque Factory fotografowali artystów w ich twórczym środowisku.