Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne Porcelanowa XXIII

Termin realizacji: 21 - 24 maj 2013

21-24 maja w obiektach dawnej fabryki porcelany w kompleksie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23 odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne organizowane są przez Fundację Giesche oraz Katedrę Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Warsztaty, które odbędą się na terenie fabryki, mają na celu promowanie i ugruntowanie wiedzy z projektowania zintegrowanego przy wsparciu cenionych grup akademickich. Ich celem będzie pozyskanie otwartych koncepcji i idei architektonicznych w związku z planowaną rewitalizacją kompleksu dawnej fabryki porcelany w Katowicach. W projekcie wezmą udział studenci z Polski, Czech i Słowacji. Materiał zabrany i opracowany w trakcie warsztatów będzie punktem wyjścia dla konkursu, który będzie kolejnym etapem większego zadania.

Projekt powstanie we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wydziałem Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (STU) w Bratysławie, Katedrą Architektury Wydziału Budownictwa VSB w Ostrawie, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach, a także ze Studenckim Kołem Naukowym ?+ iKAWA” Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Patronat Honorowy nad projektem objęła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.