Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne

Termin realizacji: 29 listopad 2012

29 listopada 2012 roku zakończyły się międzynarodowe warsztaty fotograficzne organizowane przez ASP w Katowicach i Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, których partnerem była Fundacja Giesche.

Opis warsztatów:

Fundacja Giesche była współrealizatorem międzynarodowych warsztatów fotograficznych, które odbyły się w listopadzie 2012 r. Warsztaty organizowane były z inicjatywy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie, których celem była dokumentująca industrialnego dziedzictwa naszego regionu.

Spacer po fabryce odbyło kilkudziesięciu studentów. Fabrykę fotografowało kilkunastu studentów. Po plenerze odbyła się wystawa katowickiej ASP i Uniwersytetu w Zlinie ? ?Industrialna Kraina – Katowice 2012?, przygotowana ze zdjęć wykonanych podczas pleneru. Wystawne można było podziwiać  do 12 grudnia 2012 r. w siedzibie ASP przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach.