Od inwentaryzacji do digitalizacji

Termin realizacji: 2014

Projekt „Od inwentaryzacji do digitalizacji” miał na celu wykonanie wirtualnego katalogu zawierającego archiwalne zdjęcia oraz merytoryczne szczegółowe opisy eksponatów porcelany pochodzącej z byłej fabryki porcelany w Katowicach. Umiejscowienie archiwalnych dokumentów w postaci przeprowadzonej digitalizacji w jednym konkretnym miejscu czyli w miejscu ich powstania pozwoliło odbudować dzieje ceramiki górnośląskiej i jej najważniejszy składnik jakim jest porcelana śląska. Z uwagi, iż zbiory są różnorodne i bogate wraz z ceramikiem i modelarzem Bogdanem Kosakiem dokonaliśmy wyboru grupy produktów, którymi w pierwszym etapie inwentaryzacji byłyby figurki. W projekcie zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji 400 obiektów, które pochodziły z produkcji i/lub wzorcowni fabryki porcelany w Katowicach. Zebrany materiał stanowił bogatą bazę dla bardzo szerokiego grona odbiorców w tym miłośników porcelany, miłośników sztuki, ze względu na akcenty regionalne – mieszkańców aglomeracji śląskiej, ale także naukowców, badaczy, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli środowisk biznesowych etc.

 

Utworzony w ramach projektu wirtualny katalog porcelany wyposażony został w eksponaty pozwalające dzięki szczegółowości zawartych w nim danych na tworzenie nowych skojarzeń oraz refleksji. Dla miłośników i znawców porcelany jest odpowiedzią na zaspokojenie dwóch obszarów: wymiaru przeżyć duchowych i zmysłowych. Badaczom i naukowcom branży ceramicznej oraz muzeologom, jako grupie świadomej procesu kolekcjonowania, katalog ma na celu pogłębienie ścieżki świadomości, interpretacji jako procesu pojmowania zdarzeń wobec cyklu ewolucji.