Pejzaż śląski

Termin realizacji: 27 wrzesień - 10 październik 2014

Projekt „Pejzaż śląski” powstał z myślą o młodzieży szkolnej i studenckiej społeczności artystycznej. Jego celem był rozwój świadomości i wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym – sztuce Górnego Śląska – a także wzbudzenie chęci poznania i utożsamiania się z regionem.

Poprzez spotkania z artystami, poznawanie ich dzieł, uczestnictwo w wykładach i dyskusjach, a w końcu własną twórczość, młodzi artyści mieli okazję do odkrycia nowych artystycznych inspiracji, zaznajomienia się z tradycją i historią regionu, a także skonsultowania własnej drogi twórczej. Jednocześnie poprzez realizację zadania chcieliśmy wspierać uzdolnioną plastycznie młodzież, oferując nowe formy zajęć i możliwości, które nie są ujęte w programach nauczania. Wierzymy, że spowodowało to wzmocnienie tożsamości z otoczeniem codziennego funkcjonowania i przyczyniło się do kształtowania nawyku dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych.

Udział Grupy Janowskiej w tym projekcie rozszerzył perspektywę artystyczną młodych twórców i wskazał im nowe źródła twórczej inspiracji.

 

Organizatorem projektu była Fundacja Giesche, a zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Katowice. W jego ramach odbyły się dwa plenery malarskie – w naszej Fabryce – 27 września oraz na Nikiszowcu – 10 października. Warsztaty poprzedzone były wykładem na temat śląskiej sztuki naiwnej, wprowadzającym uczestników w zakres danego pleneru, inspirującym do dyskusji czy samodzielnych poszukiwań twórczych.

Po zakończonym plenerze z prac uczestników stworzona została wystawa dzieł młodych artystów, która rozpoczęła się uroczystym wernisażem 22 października.