Projekt "Adaptacja budynku szlamowni..."

Termin realizacji: 21 września - 31 grudzień 2015

Miło nam poinformować, że w dniu 21 września 2015 r. podpisaliśmy umowę dofinansowania dla projektu: ?Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia ? rozbudowa PPT Porcelana Śląska Park w Katowicach?.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu VI – Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – duże miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 971 933.34 PLN
Dofinansowanie: 2 545 307.32 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Projekt pn.: „Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia – rozbudowa PPT Porcelana Śląska Park w Katowicach”
 Beneficjent: Fundaja Giesche
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl