Akcja: Aktywizacja

Termin realizacji:

Fundacja Giesche wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Akcja: Aktywizacja

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie 90 osób przebywających w śląskich domach, noclegowaniach, schroniskach dla bezdomnych w ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej Akcja: Aktywizacja, w zakresie: aktywizacji wizerunku, aktywizacji psychospołecznej, aktywizacji zawodowej.

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku
– trening gospodarowania budżetem
– warsztaty arteterapii
– warsztaty komputerowe
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo psychologiczne
– indywidualna psychoterapia
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Udział w projekcie jest bezpłatny! 

 Więcej informacji na stronach:

https://fabryka-porcelany.pl/akcjaaktywizacja

www.akcja_aktywizacja.pro-inwest.org
www.mapadotacji.gov.pl

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu Lidera:
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
Tel. +48 537 011 911
e-mail: biuro@fabryka-porcelany.pl

Biuro projektu Partnera
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
tel. 32 209 05 32
e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org