Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego „Porcelana Śląska Park” w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu – etap I

Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego „Porcelana Śląska Park” w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu – etap I

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA X.: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1....
Projekt Akcja:Aktywizacja

Projekt Akcja:Aktywizacja

Fundacja Giesche wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Akcja: Aktywizacja Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...